FBI

FBI đã thu giữ 144,000 Bitcoins trong khi đóng cửa thị trường đường tơ lụa trong 2013

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FBI đã đạt được quyền kiểm soát bitcoin Exchange BTC-e

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IRS đã tuyên bố rằng các loại tiền tệ kỹ thuật số là tài sản chịu thuế và đang tiến hành một cuộc chiến pháp lý để vạch trần những người dùng Bitcoin, những người đã không tiết lộ đúng số tiền lãi và lỗ của họ. Các báo cáo cho thấy phần lớn các giao dịch Bitcoin đi theo radar. Điều đó có nghĩa là có thể có thêm hàng triệu người cho những người nuôi ăn như chính họ.