lộ trình

https://bitcoin.black launched

10000 thành viên

Mở rộng đa ngôn ngữ

https://bitcoinblack.net launched (the network side of Bitcoin Black)

Bắt đầu airdrop. Đồng tiền miễn phí giao cho các thành viên bằng cách tạo ví

100000 thành viên

Ứng dụng Android và iOS (gửi tiền dễ dàng như tin nhắn văn bản)

1 Million Airdrops thành công

Thanh toán hàng đầu 110 thưởng cho thành viên để giới thiệu airdrop

Bitcoin Black trở thành tiền điện tử phi tập trung nhất (hầu hết các nút người dùng trải đều trên hầu hết các địa điểm trên toàn thế giới)

ICO bắt đầu

Phần thưởng giới thiệu ứng dụng bắt đầu (đưa 20 + triệu người dùng vào hệ sinh thái thông qua các ưu đãi)

Quỹ ICO được phân bổ cho các nhóm cộng đồng, các tổ chức và cá nhân thông qua bỏ phiếu

Thị trường mở ra, thẻ Bitcoin Black được giới thiệu và nhiều hơn nữa thông qua tài trợ ICO