lộ trình

https://bitcoin.black launched

10000 thành viên

Mở rộng đa ngôn ngữ

https://bitcoinblack.net launched (the network side of Bitcoin Black)

Bắt đầu airdrop. Đồng tiền miễn phí giao cho các thành viên bằng cách tạo ví

Ra mắt mạng Beta

100000 thành viên

Phân phối tiền bán trước trên Bitcoin Black Live Network

Ứng dụng Android & IOS (gửi tiền dễ dàng như tin nhắn văn bản)

Phân phối các airdrops 50,000 (9000) trên Mạng trực tiếp

Phân phối Airdrop (3600 xu) cho 1 triệu người dùng

1 Million Airdrops thành công

1 triệu lượt tải xuống ứng dụng

Bitcoin Black trở thành tiền điện tử phi tập trung nhất (hầu hết các nút người dùng trải đều trên hầu hết các địa điểm trên toàn thế giới)

Thanh toán hàng đầu 110 thưởng cho thành viên để giới thiệu airdrop

IEO bắt đầu

Phần thưởng giới thiệu ứng dụng bắt đầu (đưa 10 triệu người dùng bổ sung vào hệ sinh thái thông qua các ưu đãi)

10 triệu người dùng

Bắt đầu áp dụng thương gia

Quỹ IEO được phân bổ cho các nhóm cộng đồng, tổ chức và cá nhân thông qua bỏ phiếu

Thị trường mở ra, thẻ Bitcoin Black được giới thiệu và nhiều hơn nữa thông qua tài trợ IEO

100 triệu người dùng