IEO

Ý định của Bitcoin Black IEO (cung cấp trao đổi ban đầu) là tài trợ cho nhiều nền tảng cộng đồng, điều này sẽ đóng góp cho sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái.
Các quỹ IEO sẽ trực tiếp đến các quỹ do cộng đồng quyết định thông qua bỏ phiếu để thúc đẩy dự án tiến lên.

Khi 1 triệu người dùng đã nhận được airdrop của họ, IEO bắt đầu:
Giá của các đồng xu sẽ là $ 0.01 tại IEO, với số tiền được giới hạn.
Tại IEO, những gì sẽ có:
1 triệu thành viên
Thời gian thử nghiệm blockchain với hàng triệu giao dịch thành công được xử lý.
Tốc độ tăng trưởng tốt hơn tất cả các loại tiền điện tử hàng đầu 10.
Một hệ sinh thái thanh toán công bằng thực sự mang lại sức mạnh cho người dân.
Một phương pháp để đưa Bitcoin Black vào mọi sân trường, trường đại học, nơi làm việc và cộng đồng và vượt quá hàng triệu người dùng thực tế.

Thêm thông tin về IEO trong whitepaper.