ICO

Ý định của ICO Bitcoin Black là thiết lập nhiều nền tảng cộng đồng sẽ góp phần vào sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái.
Các quỹ ICO sẽ trực tiếp đến các quỹ do cộng đồng quyết định thông qua bỏ phiếu để thúc đẩy dự án tiến lên.

Khi chúng tôi đạt được 1 triệu người dùng đã được phát sóng, chúng tôi sẽ bắt đầu ICO:
Giá của các đồng xu sẽ là $ 0.01 tại ICO với số tiền nhập có giới hạn.
Tại ICO, những gì sẽ có:
1 triệu thành viên
Thời gian thử nghiệm blockchain với hàng triệu giao dịch thành công được xử lý.
Tốc độ tăng trưởng tốt hơn tất cả các tiền điện tử 10 hàng đầu.
Một hệ sinh thái thanh toán công bằng thực sự mang lại sức mạnh cho người dân.
Một phương pháp để đưa Bitcoin Black vào mọi sân trường, trường đại học, nơi làm việc, cộng đồng và vượt quá hàng triệu người dùng thực tế.

Thông tin thêm về ICO trong whitepaper.