ICO

Mục đích của Bitcoin Black ICO là thiết lập nhiều nền tảng cộng đồng, những người sẽ đóng góp vào sự phát triển tương lai của hệ sinh thái.
Quỹ ICO sẽ được chuyển trực tiếp đến các quỹ do cộng đồng quyết định để thúc đẩy dự án chuyển tiếp.

Khi chúng tôi đạt được 1 triệu người dùng đã được phát sóng, chúng tôi sẽ bắt đầu ICO:
Giá của đồng tiền sẽ là $ 0.01 tại ICO đóng góp tối đa $ 5000 tại ICO.
Tại ICO, những gì sẽ có:
1 triệu thành viên
Thời gian thử nghiệm blockchain với hàng triệu giao dịch thành công được xử lý.
Tốc độ tăng trưởng tốt hơn tất cả các tiền điện tử 10 hàng đầu.
Một hệ sinh thái thanh toán công bằng thực sự mang lại sức mạnh cho người dân.
Một phương pháp để đưa Bitcoin Black đến mọi sân trường / trường đại học / nơi làm việc và cộng đồng & vượt quá 30 triệu người dùng.

ICO sẽ được giới hạn vào số tiền 500 000 cho mỗi người đóng góp (số tiền tối đa 5000 USD cho mỗi người dùng).