Ví Betanet

Ví máy tính để bàn Betanet

Một ví nút đầy đủ để góp phần phân cấp mạng Bitcoin Black.

Ví di động Betanet

Người dùng ví di động thân thiện. Gửi tiền đơn giản như gửi tin nhắn văn bản.

Ví trực tuyến Betanet

Không cần tải phần mềm.

Chỉ địa chỉ ví

Tạo địa chỉ ví hoặc in ví giấy.